Användarvillkor

Allmänt 

För att kunna använda vår webbplats och tjänsterna vi erbjuder på ett säkert sätt behöver du vara minst 18 år gammal samt läsa igenom och godkänna Användarvillkoren. Genom att  använda dig av våra tjänster på Reshelter.se, godkänner du Användarvillkoren på  webbplatsen och förbinder dig att följa dessa. Innan du öppnar ett konto bör du läsa igenom  Användarvillkoren från början till slut. Vi förbehåller oss rättigheten att när som helst avsluta  delar av eller hela webbplatsen. Därmed även avsluta ditt konto och din tillgång till våra  tjänster. Du kommer ifall av detta få information på förhand. 

Att skaffa husdjur innebär stort ansvar och den som genomför detta måste vara påläst om vad  som krävs för att ta hand om djuret i fråga. Vi har därför satt en åldersgräns på 18 år för att få lov att lägga ut annons(er) på Reshelter.se. Du som annonserar får inte sälja djur till någon  under 18 år.

Olaglig annonsering eller djurhandel är straffbart under Svensk Lag. Den som skapar ett  konto och/eller publicerar en annons har ett eget ansvar att följa dessa lagar och regler. Du  kan läsa mer på jordbruksverket.se 

Det är strikt förbjudet att på något vis marknadsföra, driva telefonförsäljning eller göra  reklamutskick till personer vars uppgifter (exempelvis; e-post, telefonnummer, adress)  förekommer i annonser eller andra delar av hemsidan.

Annonsering 

Annonser som inte går i enlighet med våra regler för publicering eller på något sätt strider mot  användarvillkoren eller Svensk Lag kan och kommer utan förvarning tas bort. Upprepade  publiceringar/försök till publicering av annonser eller inlägg som bryter mot våra regler  kommer leda till omedelbar avstängning och användarens konto raderas permanent utan undantag. 

Det är ditt eget ansvar att avgöra om den som kontaktar dig med avsikt att köpa ditt/dina  djur anses vara en lämplig köpare. 

Vad måste en annons innehålla för att vara godkänd? 

Alla fält markerade med en stjärna ”*” är obligatoriska. Tänk på att informationen för din  annons måste vara relevant. Ju mer information du bifogar i din annons, desto större  trovärdighet får du och dina annonser för andra användare. 

Visningsnamn 

Detta är namnet som andra användare kommer se under annonsen du lägger ut. Du kan välja  att använda ett alias om du inte vill visa ditt riktiga namn. Tänk på att detta minskar din trovärdighet som säljare/köpare. 

E-post 

Fältet ”E-post*” markerat med en stjärna ”*” är endast synligt för dig själv och  administratörerna på hemsidan. E-postadressen bör vara samma som den kopplad till ditt konto på hemsidan. När någon hör av sig till dig gällande din annons kommer ett meddelande skickas till den angivna e-postadressen. Din e-postadress blir endast synlig för avsändaren om du väljer att  svara på meddelandet.

Fältet kan inte lämnas tomt då vi måste kunna kontakta dig om något behöver  kompletteras/ändras i din annons. Intressenter kan alltid höra av sig till din e-post genom att  skicka ett meddelande via din annons. 

OBS! Reshelter avsäger sig all involvering i affärsuppgörelser,  överenskommelser eller kommunikation mellan köpare och säljare. Kommunikation med köpare/säljare sker på egen räkning. 

Telefonnummer 

Detta är frivilligt. Väljer du att ange information i detta fält kommer det vara synligt för alla  som besöker din annons. Vill du inte ange ett telefonnummer går det bra att lämna fältet tomt. Telefonnummer i din profil är obligatoriskt att ange i dina kontouppgifter under sektionen “Mitt Konto”. Numret måste verifieras med en engångskod innan du kan annonsera. Detta är inte synligt i din annons och krävs enbart för att verifiera din profil.

Rubrik 

Består av en kortfattad beskrivning av din annons, bör inte innehålla fler än 35 tecken inklusive mellanslag. 

Kategori/Ras 

Detta är valfritt. Är du osäker på vilken ras ditt djurär måste du ange ”Övrigt/Okänd Ras”. Det är inte tillåtet att ange ras på ditt djur om du inte kan styrka påstående med Stamtavla eller annat giltigt underlag.

Bilder 

Du måste bifoga minst 1 (en) bild i din annons på djuret i fråga för att annonsen ska få bli godkänd för publicering. Du måste äga rättigheterna till bilden för att få lov att bifoga den i din annons eller profil. Upptäcker vi att en annons saknar bilder, innehåller irrelevant/otillåtet bildmaterial eller strider mot våra regler kommer annonsen  plockas bort utan förvarning. 

Beskrivning 

Här beskriver du utförligt vad det är för djur du annonserar. Exempelvis djurets ålder,  kön, eller annan information du anser vara relevant.

Det är inte tillåtet att kopiera en annonsbeskrivning från en annan annons på Reshelter eller någon annanstans. Det är inte heller tillåtet att bifoga en URL någonstans i annonsen eller i din egen profil.

Pris 

Vi kan inte och kommer inte till att lägga oss i hur du väljer att sätta ett pris på ditt/dina  djur vid en affärsuppgörelse. Vi har en däremot en minsta prissättning för olika djur för att få lov att lista din annons. Detta för att minska risken för djurplågeri och ogenomtänkta köp. Du kan se kraven för minsta prissättning per djurart under fliken “Prissättning”. Det är inte tillåtet att skänka bort djur eller att annonsera ditt djur som ett “byte” Finns det information i din annons som tyder på att ditt djur skänks bort eller försöker säljas under det belopp som angetts i våra regler för lägsta prissättning kommer annonsen tas bort utan förvarning. 

Vad är tillåtet att annonsera? 

 1. Djur du har för avsikt att sälja.
 2. Sökesanonnser, djur du har för avsikt att köpa.

Vad är otillåtet att annonsera? 

 1. Allt som inte är djur eller djurtillbehör är förbjudet att annonsera och/eller publicera. 
 2. Illegalt importerade djur. 
 3. Annonser på annat språk än svenska eller engelska. 
 4. Dubblett-annonser eller flera liknande annonser som berör samma djur. Däremot  får du förnya dina inlägg hur många gånger som helst. 
 5. Annonser utan bilder på djuret/djuren i fråga. 
 6. Bilder som du själv inte äger får inte användas eller publiceras. 
 7. Oseriösa annonser kommer flaggas, upprepade försök till publicering av oseriösa  annonser eller skräppost kommer tas bort, användaren kommer stängas av permanent.
 8. All typ av byteshandel, oavsett djur eller djurtillbehör.
 9. Illegala djur, Pitbull och Varghybrider.
 10. Efterlysningar: Annonser med efterlysning av ett/flera försvunna djur.

Förhandsgranska alltid din annons innan du publicerar den. Om du i efterhand skulle märka  att information inte stämmer eller saknas kan du redigera eller ta bort din annons efter  publicering. Om du inte kommer åt ditt konto och har aktiva annonser med felaktig eller otillåtet innehåll måste du höra av dig till oss omgående för att åtgärda detta. 

Bild & Media 

Det är inte tillåtet att använda bilder, videoklipp eller annan media i din annons som inte är  relevant för inlägget även om du äger rättigheterna för materialet. Exempelvis får du inte lov att använda en bild på ett annat djur än det som annonsen berör.

Om bildmaterial bifogat i annonsen är gamla måste detta anges tydligt i beskrivningen. Vi ser helst att du använder material som inte är äldre än ett par veckor. 

Allt innehåll du som användare laddar upp, genererar eller på något vis publicerar på ReShelter är du som användare enskilt ansvarig för att dessa följer användarvillkoren. Om dessa regler inte följs kommer ditt konto utan förvarning  stängas av och raderas permanent. 

Det är endast tillåtet att publicera material du själv äger med fokus på djuret/djuren i  annonsen. Undantag för bilder på eventuella tillbehör som medföljer såsom burar,  foder, eller liknande.

Otillåtet material 

 1. Pornografiskt innehåll. 
 2. Material du själv inte äger eller äger rättigheterna till.
 3. Skadade, sjuka eller döda djur.
 4. Bilder irrelevanta för annonsen.

Vi förbehåller oss rättigheten att utan förvarning granska ditt material och välja att radera din  annons och/eller ditt konto. Detta om vi anser att innehållet i din annons och/eller profil är  olämpligt eller strider mot användarvillkoren. 

Läs mer om rättigheter till material under ”Immateriella Rättigheter”.

Förändringar i Tjänsterna 

Vi förbehåller oss rättigheten att när som helst avsluta delar av eller hela webbplatsen. Därmed även avsluta ditt konto och din tillgång till våra tjänster. Du kommer ifall av detta få  information på förhand. 

Immateriella Rättigheter 

När du laddar upp bildmaterial intygar du oss om att du äger rättigheten för allt bifogat material. Du som användare garanterar oss om att allt innehåll du laddar upp är skapat av eller tillhör dig.

Produktplacering och alla typer av marknadsföring är förbjuden. Finns det logotyper eller liknande synligt på bilden ska detta klippas bort eller suddas över innan uppladdning. Var noga med att ha tillåtelse från personer som syns på foto/film att du använder  materialet. Använd inte suddiga bilder eller bilder med låg upplösning. 

När du lägger upp bildmaterial på webbplatsen avsäger du dig alla rättigheter till materialet och ger Reshelter.se rättigheterna att använda materialet i  marknadsföringssyfte eller eventuella framtida samarbeten med andra parter. Vi förbehåller oss rätten att lagra, kopiera, bearbeta och anpassa materialet för att passa i din annons och/eller andra delar av webbplatsen. Dessa rättigheter gäller även efter det att annonsen och/eller din profil har raderats. Det är ditt personliga ansvar och skyldighet att följa dessa regler

All otillåten användning av material medför ersättningsskyldighet. Att avsiktlig bryta mot Svensk Lag är straffbart med fängelse, böter eller skadestånd. 

Personuppgifter 

För att du ska kunna använda dig av våra tjänster samlar vi in uppgifter om dig. Bland annat  genom cookies och när du registrerar en profil. 

Skadeersättning 

Genom att använda dig av vår webbplats och våra tjänster medger du att hålla Reshelter.se skadelöst i det fall att någon tredje part kräver ersättning på grund av att du har stridit mot användarvillkoren eller Svensk Lag eller på grund av innehåll du som användare har genererat. 

Reshelter.se är huvudsakligen en annonsplats. Du har ett personligt ansvar för det du annonserar, genererar och/eller publicerar följer Användarvillkoren. Reshelter.se styr inte över och medverkar inte i  uppgörelser/transaktioner mellan köpare och säljare. Du ska inte förutsätta att ett erbjudande  eller köp av objekt eller djur är giltigt eller lagligt endast för att det förmedlats/förekommer på webbplatsen. 

Ingå aldrig i ett avtal eller skicka pengar på förhand utan att vara helt säker på att det är en  trovärdig köpare/säljare. Det är ditt eget ansvar att avgöra trovärdigheten i en köpare eller säljare. Reshelter.se ska i fall av ogiltig eller illegal affär inte hållas som ansvarig eller ersättningsskyldig. 

Reshelter.se kan inte garantera kontinuerlig tillgång till webbplatsen och/eller våra tjänster. I  fall av felande faktorer utom Reshelter.se kontroll kan Reshelter.se inte stå som  ansvarig för problem eller skador som på något vis orsakats av användning av webbplatsen eller tjänsterna som erbjuds. Vi förbehåller oss rättigheten att inte på något vis behöva  kompensera för eventuellt förlorad data eller tekniska fel som uppstår på eller utanför webbplatsen. 

Språk 

Din annons ska vara utförlig och fullständig. Vårdat språk ska användas i beskrivning och  eventuell kommunikation över webbplatsen. Meddelanden som skickas via  Reshelter.se kan granskas av administratörer och ifall av att användarvillkoren avsiktligt eller grovt oaktsamt bryts kommer avsändaren stängas av och kontot raderas  permanent. 

Så länge din annons är aktiv kan vem som helst höra av sig i meddelandefältet under  annonsen utan att skapa ett konto. Vi kan inte garantera att avsändaren är vem den utger sig 

för att vara eller att e-postadressen som används är giltig. Misstänker du bedrägeri eller på  något sätt att köparen verkar oseriös bör du inte svara på meddelandet. 

Annonsering sker endast på svenska eller engelska.

Köp av annonsering

Alla köp görs direkt på vår hemsida. Avtal om köp ingås när ni klickar på ”Bekräfta köp” i kassan. Orderkopia skickas sedan med filmerna/bilderna i försändelsen till HDScan. Inskickat/inlämnat mediamaterial av er som beställare till HDScan ligger som debiteringsgrund för genomförd beställning. Överskrider inskickat/inlämnat mediamaterial tillkommer kostnad för det enligt aktuell prislista för vald tjänst. Särskilda villkor och leveranstider gäller per antal orderbekräftelser och kund. Gäller vid kampanjer och specialerbjudanden från oss eller våra partners. För varje ny/ytterligare beställning gjorda av kund i samband med kampanjer och erbjudanden förlänger bearbetningstiden och returleverans med ytterligare 4-9 veckor.

Orderbekräftelse

När vi mottagit din betalning via vår hemsida skickar vi dig snarast en bekräftelse via e-post med information om ditt köp. Ta för vana att alltid kontrollera din orderbekräftelse så att allt ser OK ut, skulle det vara något du undrar över så kontakta vår kundtjänst omedelbart. Det är bra om du sparar orderbekräftelsen för att ha till hands vid eventuella kontakter med kundtjänst, när du kontaktar oss är det bra om du har kundnr/ordernr antecknat.

Priser

Alla priser är inklusive moms om annat ej uppges. Alla priser som anges på våra sidor bygger på betalning via Swish såvida ej annat avtalats. Ditt IP-nummer loggas alltid vid köp.

Värdecheckar och rabattkuponger

Värdecheckar och rabattkuponger köpta eller utdelade av våra samarbetspartners gäller endast för inlösen via beställnings och ordersystemet på vår hemsida www.reshelter.se. Efter lagd order är värdechecken förbrukad. Ej utnyttjat belopp förfaller. Värdecheckar kan inte lösas in eller ersättas mot pengar eller varor. Värdecheckar och Rabattkuponger går ej att kombinera vid ett och samma ordertillfälle.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen, vilken trädde i kraft 2000-06-01, rätt att ångra ett köp inom 14 kalenderdagar, dock lägst 7 arbetsdagar, från mottagandet. För att begära ångerrätt enligt Distansavtalslagen kontaktar du oss så kan vi se om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att tillämpa ångerrätten, och i sådana fall uppger de uppgifter vi behöver. 

Dubbla användarkonton

Registrering av dubbla och flera användarkonton för att kunna utnyttja våra värdecheckar och rabatter leder till omedelbar blockering av alla konton utom ett (1). Upprepade försök leder till total blockering av användarkonto samt avstängning för framtida registrering.

Försök till annonsering i andras namn är bedrägeri.

Konton och annonser skapade i andras namn och adress är att se som vilseledande och försök till bedrägeri. Alla falska beställningar och försök till bedrägerier kommer att anmälas. reshelter.se kommer att göra sitt yttersta för att bistå i utredningsarbetet.

Dataförlust

ReShelter ska i fall av dataförlust ej hållas ansvariga för förlust av lagrad information eller programvara. 

Support

För support eller annan form av användarstöd av allmän karaktär eller vid fel på vara som ej kan hänföras till garanti eller reklamation hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Ersättningsskyldighet

Du samtycker till att ersätta och hålla Reshelter, dess och affilierade företag, och var och en av dess styrelsemedlemmar, tjänstemän, agenter, uppdragstagare, partners och anställda, skadeslösa från varje förlust, skadestånd, krav, kostnader och utgifter, inklusive rättsliga kostnader, som orsakas av eller i samband med någon överträdelse av dig mot dessa allmänna villkor, och alla brott mot eventuella lagar, regleringar eller tredje parts rättigheter.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer. Tvist mellan två eller flera företag avgöres som regel i domstol.

Behörig domstol och tillämplig lagstiftning

Dessa användarvillkor och eventuell tvist eller krav som uppkommer ur eller i samband med deras innehåll eller skapande (inklusive icke-kontraktsmässiga tvister eller krav) ska lyda under och tolkas i enlighet med svensk lag.

Om en tvist uppstår mellan ReShelter och användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en ömsesidig överenskommelse. Om parterna inte kan enas, kan tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan och tvisten lämpar sig för nämndens prövning. Parterna har dock alltid rätt att låta tvisten bli föremål för icke-exklusiv jurisdiktion i svenska rättsinstanser.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Kunduppgifter

Alla uppgifter Du lämnar till oss kommer att behandlas av Reshelter. Du kan när som helst få veta vilka uppgifter vi har registrerade om Dig. Du har full frihet att korrigera felaktiga uppgifter eller be oss radera uppgifterna. När Du fullföljt ett köp ger Du automatiskt samtycke till att vi använder Dina uppgifter i syfte att erbjuda Dig information om till exempel våra produkter och tjänster. www.pul.nu/lagtext.html

Övrigt

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel på vår webbplats. De uppgifter om våra produkter som anges på vår webbplats kan ändras utan att detta meddelas.